Privacy en inzage – Huisartsenpraktijk Middelwijck – Veenendaal
Verlaat 15 3901 RD Veenendaal Tel: 0318 - 55 11 39
Header afbeelding

Privacy en inzage

Privacyreglement
Op de medische gegevens die wij van u beheren is een privacyreglement van toepassing. U kunt dat reglement hier inzien.

Inzage
U heeft recht op inzage in uw dossier. U kunt er ook een print van krijgen. Om misverstanden te voorkomen en omdat sommige medische termen misschien vragen kunnen oproepen, kijken we het dossier graag samen met u in. U kunt hiervoor een afspraak bij de assistente maken.

Recht op kopie en correctie
U heeft het recht op een kopie of afschrift van uw dossier. Ook kunnen wij op uw verzoek correcties aanbrengen. De wet schrijft voor dat wij dat in een machtiging vastleggen. Het benodigde formulier kunt u hier downloaden.

Wetenschappelijk onderzoek
Onze praktijk doet mee aan de Nivel Zorgregistraties. Dat houdt in dat wij, kortgezegd, anoniem gegevens verstrekken hoe vaak mensen met welke ziektes ons bezoeken. De gegevens zijn niet tot een patiënt te herleiden. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben dan kunt u dat uiteraard kenbaar maken. Meer informatie: www.nivel.nl